Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Raw materials for the production of pastry and productive assortment
Written by (author): Ing. Monika Šindelářová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Mgr. Hana Křístková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Suroviny pro výrobu jemného pečiva a výrobní sortiment
Summary:V první části bakalářské práce na téma Suroviny pro výrobu jemného pečiva a výrobní sortiment je uvedena legislativa týkající se jemného pečiva a spotřeba pečiva. Druhá část práce je zaměřena na nutriční složení základních surovin (mouka, tuk, cukr, kypřící látky, voda, mléko, vejce, zlepšující přípravky, náplně) a na jejich hlavní funkce v těstě a pečivě. Rozdělení jemného pečiva na koláčové, vánočkové, smažené, listové, křehké, třené a šlehané, technologie výroby a sortiment jednotlivých druhů je popsáno v další části. V poslední části práce je zmíněn způsob balení pečiva a možnosti využití mrazírenské technologie v pekárenství a uveden obsah tuku některých výrobků. V příloze je zobrazen sortiment jednotlivých druhů jemného pečiva.
Key words:nutriční složení, mouka, cukr, výroba, těsto, tuk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..