Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comparison of products quality between conventional and organic products
Written by (author): Bc. Kateřina Honzírková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Porovnání kvality produktů z konvenční a bio produkce
Summary:Cílem bakalářské práce bylo srovnání kvality bioproduktů a produktů z konvenčního zemědělství. Seznámení se s principy konvenčního a ekologického zemědělství, charakterizovat základní pojmy v ekologickém zemědělství jako je bioprodukt a biopotravina. Seznámit se se způsoby kontroly a certifikace biopotravin a zabývat se kvalitou bioproduktů z hlediska senzorického, nutričního, technologického a hygienického. Závěr práce se věnuje studiím porovnávající kvalitu bioproduktů a produktů z konvenčního zemědělství. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že produkty ekologického zemědělství nejsou jednoznačně ve srovnání s produkty konvenčními zdravější nebo nutričně výhodnější.
Key words:kvalita, biopotraviny, konvenční potraviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..