Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The quality of gluten-free raw materials
Written by (author): Ing. Šárka Dvořáková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kvalita bezlepkových surovin
Summary:Bakalářská práce se zabývá především výběrem bezlepkových surovin, jejich dostupností a dietetickým složením, které jsou určeny pro bezlepkovou dietu. Zaměřuje se na výhody a nevýhody konkrétních surovin ve výrobě bezlepkových pekařských výrobků i piva. Stručně seznamuje s problematikou celiakie, jejími projevy a léčbou. Rovněž uvádí legislativní ustanovení týkající se celiakie v České republice. Zaměřuje se též na příspěvky českých pojišťoven pro pacienty s diagnostikovanou celiakií.
Key words:celiakie, bezlepkové suroviny, pivo, legislativa, bezlepkové výrobky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..