Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Special flours for home breadmakers
Written by (author): Bc. Roman Domes
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Mgr. Hana Křístková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Moučné speciály pro domácí pekárny
Summary:Cílem bakalářské práce na téma "Moučné speciály pro domácí pekárny" bylo prostudovat dostupnou literaturu a na dané téma vypracovat literární přehled. V první části práce je pojednání o obecné charakteristice obilovin a jejich roli v lidské výživě, a poskytuje základní informace o mlynářských technologiích a jednotlivých surovinách pro pekárenskou výrobu. Druhá polovina práce je zaměřená na moučné speciály pro domácí pekárny, jejich současný vývoj a nabídku na našem trhu. Stručně pojednává o moučných směsích cílených na konkrétní zákazníky a dokumentuje přípravu některých náhodně vybraných výrobků. Třetí část je zaměřená na domácí pekárny, konkrétně na jejich nabídku na trhu a popis principů a postupů uplatňovaných při jejich využití.
Key words:moučné speciály, mouka, domácí pekárny, chléb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..