Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of recipe on color and quality of pasta
Written by (author): Ing. Hana Kubečková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Marek Feith
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv receptúry na farebnosť a kvalitu cestovín
Summary:Cieľom práce bolo navrhnúť a vyrobiť špaldové cestoviny s rôznymi receptúrami. Bolo vytvorených 14 receptúr, 7 pre každú farbiacu a dochucovaciu zložku, ktoré boli rôzne zostavené z nasledujúcich surovín : špaldové otruby, špaldová hladká múka biela, špal-dová celozrnná múka hrubá, farbiaca-dochucovacia zložka špenát alebo repa, soľ a voda. Farbiaca-dochucovacia zložka špenát bola označená ako zložka "A", červená repa ako zložka "B". U receptúry 1A/B - 4A/B boli hlavnou pohyblivou zložkou špaldové otruby, múka bola vždy dopočítaná do 500g hmotnosti celej zmesi, 3 % špenátu/repy boli použité konštantne. U receptúr 5A/B -- 7A/B bola použitá celozrnná špaldová múka hrubá, čiže táto zložka bola konštantná. Pohyblivou zložkou bolo % špenátu alebo repy s cieľom skúmať meniace sa vlastnosti so stúpajúcim obsahom špenátu/repy. Ako metódy hodnotenia akosti boli zvolené skúšky varením, meranie farby na spektrometri, meranie tvrdosti a v neposlednom rade senzorická analýza. Ako najlepšia sa javila receptúra z celozrnnej múky s prídavkom 3% farbiacej dochucovacej zložky.
Key words:špalda, cestoviny, farba, tvrdosť, kvalita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..