Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of quality of bread cereals
Written by (author): Ing. Adam Záhora
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Eva Morávková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie kvality chlebových obilovín
Summary:Bakalárska práca pojednáva o kvalitatívnych aspektoch chlebových obilovín. Charakteristika obilovín a chemické zloženie pšenice a raže vysvetlujú základnú problematiku ktorá zohráva význačnú rolu pri hodnotení kvality obilovín. Velmi efektívne a presné výsledky dáva pri hodnotení obsahových zložiek zrna NIR spektrofotometer, ktorý je nakalibrovaný referenčnými metódami. Reologické vlastnosti chlebového cesta za statickej a dynamickej deformácie skúmajú prístroje z ktorých najpoužívanejšie sú farinograf, extenzograf a alveograf. Najlepším ukazateľom kvality zrna je priamy pekársky pokus kde sa objektívne hodnotí finálny výrobok.
Key words:hodnotenie, kvalita, pšenica, raž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..