Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of quality of bakery products for diabetics with addition of amaranth and buckwheat flour
Written by (author): Ing. Jana Tušková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Posouzení kvality pekařských výrobků pro diabetiky s přídavkem mouky amarantu a pohanky
Summary:Cílem této diplomové práce bylo posoudit, zda je možné přídavkem amarantové a pohankové mouky do mouky pšeničné zlepšit výživové vlastnosti pečiva pro diabetiky. Pro posouzení bylo vyrobeno 9 vzorků pečiva. První vzorek byl kontrolní a obsahoval pouze pšeničnou mouku. Ostatní vzorky obsahovaly 5%, 10%, 15% a 20% přídavku amarantové nebo pohankové mouky z celkového množství mouky. U všech výrobků byl proveden laboratorní rozbor, po němž následovalo senzorické hodnocení výrobků. Z výsledků bylo zjištěno, že amarantová i pohanková mouka mohou být použity, jako zlepšující přísady do pečiva, pokud jsou použity ve vhodném množství. Nejlépe byly hodnoceny výrobky s 5% obsahem amarantové mouky a dále vzorky s 5% a 10% obsahem pohankové mouky. Celkově lepších výsledků dosáhla pohanková mouka, která má i vhodné dietetické vlastnosti, a proto je vhodnou zlepšující surovinou pro diabetiky
Key words:diabetes mellitus, pekařský pokus, cereálie, amarant, pohanka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..