Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of the effect of storage on their quality of potatoes
Written by (author): Ing. Agáta Křížová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení vlivu skladování brambor na jejich kvalitu
Summary:Cílem této diplomové práce bylo vypracovat literární rešerši na téma Hodnocení vlivu skladování na kvalitu brambor. Byly vybrány odrůdy Agria (varný typ BC), Dali (varný typ BA), Ditta (varný typ AB), Laura (varný typ B) a Princess (varný typ A), kdy jedna odrůda představuje jeden varný typ. U těchto odrůd bylo stanoveno množství škrobů a redukujících cukrů. Dále byla u brambor hodnocena konzistence, struktura, vlhkost, moučnatost a stabilita. Bramborové vzorky byly uchovávány v bramborárně s paletovým systémem, která nemá počítačem řízené klima a je plně závislá na okolním počasí. K nejnižšímu poklesu obsahu škrobu došlo u odrůdy Ditta a největšímu poklesu u odrůdy Agria, k nejnižšímu nárůstu obsahu všech cukrů u odrůdy a největšímu nárůstu obsahu všech cukrů u odrůdy Laura a největší stabilitu odrůdy a všech sledovaných parametrů měla odrůda Princess.
Key words:redukující cukry, brambory, škroby, skladování

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..