Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of milling quality organic ingredients and organic products to conventional products and raw mill
Written by (author): Ing. Josef Chytrý
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnání kvality mlýnských biosurovin a biovýrobků s konvenčními mlýnskými surovinami a výrobky
Summary:Diplomová práce Srovnání kvality mlýnských bio surovin a bio výrobků s konvenčními mlýnskými surovinami a výrobky je zaměřena na monitoring kvality a jakosti mlýnských surovin a mlýnských výrobků v ČR, v období let 2009 až 2011, z pohledu kontroly SZPI. Uvádí vyhodnocení kvality jednotlivých skupin mlýnských surovin a mlýnských výrobků na základě procentuálního podílu nevyhovujících vzorků. Konfrontuje požadavky stanovené platnou legislativou se současným stavem jejich dodržování u sledovaných vzorků mlýnských surovin a výrobků. Kontrolami bylo zjištěno, že část provozovatelů potravinářských podniků nerespektuje požadavky stanovené platnou legislativou, což dokládají počty nevyhovujících vzorků. I nadále je proto nutné zajistit důslednou kontrolu dodržování všech platných právních předpisů, které se mlýnské výroby týkají.
Key words:biopotraviny, mlýnské suroviny, konvenční potraviny, mlýnské výrobky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..