Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Relationship of Starch and Nitrogen Compounds in Barley to Malt Extract
Written by (author): Ing. Aleš Hlava
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavel Viskot
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vztah obsahu škrobu a dusíkatých látek v ječmeni k extraktu sladu
Summary:Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak ovlivňuje obsah škrobu a dusíkatých látek v ječmeni extrakt sladu. Popisuje chemické složení ječného zrna. Podrobněji se zaměřuje na složení škrobu a škrobových granulí, význam dusíkatých látek a faktory ovlivňující jejich obsah. Popisuje nejdůležitější enzymatickou výbavu pro jejich odbourávání. Věnuje se ukazatelům sladovnické jakosti a jejich významu pro průmyslové zpracování. Uvádí základní agrotechnické zákroky a jejich vliv na sladovnickou kvalitu ječmene. V praktické části byly analyzovány objemová hmotnost, hmotnost tisíce zrn, obsah škrobu a dusíkatých látek v ječmeni, obsah extraktu, relativní extrakt při 45°C a glycidový extrakt. Byla zjištěna silná pozitivní korelace mezi obsahem škrobu a extraktem, silná negativní korelace mezi obsahem dusíkatých látek a extraktem.
Key words:ječmen, škrob, slad, extrakt, dusíkaté látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..