Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Physical and sensoric evaluation of extrudates and their utilization in nutrition
Written by (author): Ing. Lucie Vávrová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Fyzikální a senzorické hodnocení extrudovaných výrobků a jejich praktické využití ve výživě
Summary:Cílem diplomové práce bylo navrhnout sortiment extrudovaných výrobků, které byly následně použity k fyzikálnímu testování křehkosti přístrojem TIRATEST 27025, kterým se prokázala závislost fyzikálních vlastností křehkých chlebů ve vztahu k použité vstupní surovině. Bylo provedeno senzorické hodnocení a zařazení těchto výrobků do jídelníčku u vybrané skupiny osob s jejich následným měřením na přístroji InBody, před a po pětitýdenní konzumaci extrudovaných křehkých chlebů místo běžného pečiva. Sledovanými parametry byly: BMI (body mass index), PBF (index tělesného tuku), obsah svalové a tukové tkáně. Statisticky průkazné rozdíly v měření se projevily v obsahu tukové tkáně a indexu tělesného tuku v těle. Součástí tohoto pokusu byl dotazník, který účastníci vyplňovali na konci pětitýdenní konzumace křehkých chlebů. Z dotazníku byl zjištěn pozitivní vliv na pravidelnost stolice během pětitýdenní konzumace křehkých chlebů Dexi. Nejvyšší křehkost byla u výrobků, jejichž základní surovinou byla kukuřičná krupice nebo mouka.
Key words:křehkost, extrudované chleby, BMI, PBF

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..