Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of differences in quality organic wines and wines made from conventional cultivation
Written by (author): Ing. Šárka Tomková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Porovnání jakostních rozdílů bio vína a vína z konvenčního pěstování
Summary:Diplomová práce sleduje jakostní znaky bio vína a vína z konvenčního pěstování. V literárním přehledu jsou popsány pravidla ekologické produkce, zpracování bioproduktů a jejich označování. Dále postup při výrobě bio vína, od sklizně, přes lisování a kvašení, až po lahvování. Další část obsahuje podmínky senzorického hodnocení. Metodika se zabývá měřením barvy pomocí spektrofotometrie, vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) a senzorickým hodnocením. Těmito metodami je hodnoceno 6 bio vín a 6 vín z konvenčního pěstování.
Key words:barva vína, výroba vína, senzorické hodnocení, bioprodukty, ekologické vinohradnictví, chromatografie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..