Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Blends of spices suggested for gingerbread production
Written by (author): Ing. Anežka Kučerová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Mgr. Hana Křístková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Návrh směsí koření pro výrobu perníků
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerši na téma Návrh směsí koření pro výrobu perníků. V první časti této práce je seznámení s perníkem a perníkovými výrobky. Je zde popsána historie pernikářství, hlavní suroviny a technologie výroby perníků. V další části je popsáno koření obecně, tedy jeho definice v legislativě, dělení, obsahové látky, historie. Na tuto část navazuje popis jednotlivých nejčastěji používaných druhů koření do perníkových směsí. Jsou zde uvedeny návrhy směsí koření pro výrobu perníků a receptura na výrobu perníků, které se mohou prakticky realizovat v pokračování diplomové práci. Součástí této práce je i sestavený dotazník pro senzorické hodnocení perníků.
Key words:koření, perník, suroviny, obsahové látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..