Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The use of buckwheat, lupin and amaranth in order to improve dietetic characteristics of bakery products for diabetics
Written by (author): Ing. Marika Jandová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Marek Buchta
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití pohanky, lupiny a amarantu k vylepšení dietetických vlastnosti pekařských výrobků pro diabetiky
Summary:Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda mohou být pohanka, amarant a lupina použity ke zlepšení dietetických vlastností pekařských výrobků pro diabetiky. Bylo vyrobeno 19 vzorků běžného pečiva. Kontrolním vzorkem bylo pečivo obsahující jen pšeničnou mouku hladkou speciál. Ostatních 18 vzorků pečiva bylo vyrobeno s přídavkem amarantové mouky nebo semen amarantu, lupinové mouky, pražené lupinové mouky, pohankové mouky nebo s přídavkem krup pohanky v množství 4 %, 7 % a 10 % z celkového množství mouky. Kvalita pečiva byla posouzena pomocí fyzikálně-chemického rozboru pečiva a jeho senzorického hodnocení. Barva pečiva byla změřena na přístroji Konica Minolta. Z pokusu lze říci, že pohanka, lupina i amarant mohou být součástí pekařských výrobků, ale pouze v množství, které negativně neovlivňuje vůni, chuť a ostatní vlastnosti. Pečivo s přídavkem 4 % amarantové mouky a pohankové mouky bylo senzoricky ohodnoceno nejlépe, tyto vzorky svými smyslovými vlastnostmi předčili kontrolní vzorek běžného pšeničného pečiva. Nejhůře bylo hodnoceno pečivo obsahující semena amarantu. Za nejvhodnější surovinu pro výrobu běžného pečiva lze celkově označit pohankovou mouku, a to nejen z pohledu senzorického hodnocení, ale i díky velmi dobrým dietetickým, fyzikálně-chemickým vlastnostem a konečně i nižším finančním nákladům.
Key words:diabetes mellitus, dietetické vlastnosti, běžné pečivo, amarant, lupina, pohanka, senzorické hodnocení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..