Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The differences in color of the wine
Written by (author): Ing. Hana Moláková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Barevné rozdíly ve víně
Summary:Diplomová práce řeší barevné rozdíly ve víně. V literární rešerši se řeší současný stav vinařství v České republice. Tato práce se zabývá historií vína, vinařskými oblastmi v ČR, odrůdami u nás pěstovanými. Dále se zde řeší problematika složení hroznů, výroba bílého, ale i červeného vína. Další části obsahují roztřídění vín, kapitolu jak víno působí na lidský organismus, ale také nedostatky, nemoci a vady vín. Dále diplomová práce posuzuje smysly u senzorického hodnocení vín. V metodice je rozvinuto senzorické hodnocení, měření barvy podle spektrofo-tometrie a vysokotlaká kapalinová chromatografie. Pomocí těchto metod je hodnoceno 18 vzorků vín, 9 bílých a 9 červených.
Key words:výroba vína, barva, rozdělení vína, nemoci vína, senzorické hodnocení, víno, kapalinová chromatografie (HPLC)

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..