Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Whole grain cereals and its uses in bakery products
Written by (author): Ing. Romana Krejčová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití celých zrn z cereálií v pekárenství
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo vypracování literární rešerše na téma Využití celých zrn z cereálií v pekárenství. V práci je nejprve uvedena obecná chemická a anatomická stavba zrna obilovin, dále je nastíněn rozdíl v mlynářské technologii při výrobě bílé (rafinované) a celozrnné mouky a vysvětlení pojmu celozrnné pečivo. Další část pojednává o konkrétních druzích obilnin, jejich výživové hodnotě a využití při výrobě různých pekárenských výrobků. Pozornost je věnována zejména některým netradičním druhům obilnin jako je pohanka, proso, amarant či quinoa. Následující kapitoly se zabývají využitím a chemickým složením jednotlivých druhů luskovin (především sóji) a olejnin. V některých částech se práce kromě technologie použití a úpravy celých zrn věnuje také nutriční a výživové stránce konzumace celozrnných pekárenských výrobků.
Key words:pseudocereálie, cereálie, celé zrno, nutriční hodnota, celozrnné pečivo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..