Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:special flours in bakery technology
Written by (author): Bc. Vanda Bocánová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Mgr. Hana Křístková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Moučné speciály v pekárenských technologiích
Summary:Cieľom bakalárskej práce na tému "Moučné speciály v pekárenských technologiích" bolo preštudovať dostupnú literatúru a vypracovať literárny prehľad na danú tému. V úvode práca zrovnáva pohľad na výživy človeka v minulosti a v súčasnej dobe. Práca pojednáva o význame obilných produktov v ľudskej strave, podáva základné informácie o pekárstve a jednotlivých surovinách určených pre pekársku výrobu. Druhá polovica práce je zameraná na konkrétne druhy múk určené pre zvláštnu výživu, pre konkrétne skupiny obyvateľstva a ich prínos z hľadiska zdravotného. V stručnosti popisuje plodiny z ktorých sú jednotlivé druhy vyrobené a v neposlednom rade sortiment na našom trhu. V závere som sa zamerala na múčne zmesi používané v pekárskom priemysle a vlastné návrhy na ich prípravu
Key words:múka, múčné špeciály, výživa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..