Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of pseudocereals in pastry industry
Written by (author): Bc. Lenka Barešová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití pseudocereálií v pečivárenství
Summary:Obsahem bakalářské práce na téma Využití pseudocereálií v pečivárenství je shrnutí poznatků o pseudocereáliích, jejich využití nejen při léčbě celiakie, tedy pro bezlepkovou dietu, ale i jako alternativní plodiny pro současnou dobu, která je zaměřena na zdravý životní styl a vhodnou výživu. Jsou zde popsány jednotlivé druhy pseudoobilovin, jejich nutriční hodnota, látkové složení, historický význam a spotřeba nejen u nás ale i ve světě. Práce zahrnuje také seznámení se s technologií výroby pečivárenských produktů a následného zařazení do výroby spolu s pseudocereáliemi.
Key words:celiakie, trvanlivé pečivo, pseudocereálie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..