Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Chemical analysis of wine during training and maturation
Written by (author): Ing. Mgr. Michaela Osičková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Chemická analýza vína v průběhu školení a zrání
Summary:Víno a jeho konzumace jsou dokládány od počátku lidské historie. Víno v dnešní době patří mezi velmi oblíbené nápoje a své příznivce si stále získává. V diplomové práci jsem se zabývala stanovením základních parametrů při výrobě vína od moštů až po hotový výrobek. Byly stanovovány obsah alkoholu, obsah redukujících cukrů, pH, obsah celkových a těkavých kyselin a organické kyseliny vinná, jablečná a mléčná. První stanovení se provádělo druhý den po sběru hroznů v moště, druhé stanovení po 14 dnech a od třetího měření se stanovení provádělo v měsíčním intervalu. Každé stanovení bylo provedeno dvakrát a byl vypočítán průměr. Rozbory byly prováděny v laboratoři pověřené Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí k hodnocení a zatřiďování vína. Byly sledovány změny v jednotlivých parametrech během celého procesu výroby vína. U všech parametrů byla prokázána jasná závislost na čase.
Key words:těkavé kyseliny, analýza vína, organické kyseliny, výroba vína, školení vína, celkové kyseliny, alkohol, redukující cukry

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..