Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of different types of fiber quality bakery
Written by (author): Ing. Petra Müllerová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Miloš Pelikán, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv různých druhů vlákniny na kvalitu pekařských výrobků
Summary:Cílem mé diplomové práce je posoudit vliv různých druhů vlákniny na kvalitu pekařských výrobků. Ve firmě IREKS ENZYMA byly upečeny toastové chleby s přídavkem pšeničné, bambusové, bramborové a jablečné vlákniny v množství 0 %, 1 % a 3 %. Dále byly vyrobeny vzorky s 48 %, 50 % a 52 % vody, do kterých bylo přidáváno pouze 1 % určitého druhu vlákniny. Posouzení kvality toastových chlebů zahrnovalo senzorickou analýzu. Senzorického hodnocení se zúčastnilo 10 hodnotitelů. U výrobků se posuzovaly následující deskriptory: objem a tvar výrobku, barva, tloušťka a vůně kůrky, vůně, pórovitost, elasticita a chuť střídy. Kromě toho byla provedena univerzální tahová/tlaková zkouška pomocí TIRA TESTU a posuzování barvy střídy na spektrofotometru Konica Minolta. Výsledky všech hodnocení byly statisticky zpracovány a získané hodnoty byly zaneseny do tabulek nebo z nich byly vytvořené grafy.
Key words:vláknina, toastový chléb, pekařský pokus, senzorická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..