Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of starch content in barley to the amount of extract of malt
Written by (author): Ing. David Müller
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv obsahu škrobu v ječmeni na množství extraktu ve sladu
Summary:Tato diplomová práce se zabývá hlavně vztahem mezi obsahem škrobu v ječmeni a množstvím extraktu ve sladu. Práce teoreticky charakterizuje morfologii ječného zrna, chemické složení ječného zrna, podrobně se zabývá popisem škrobu včetně škrobových granulí a také jeho enzymovým odbouráváním. Diplomová práce nezapomíná ani na požadavky na sladovnický ječmen, popisuje Ukazatele sladovnické jakosti a v neposlední řadě i legislativní požadavky na zdravotní nezávadnost ječmene a sladu. V praktické části mezi analyzované parametry ječmene a sladu patří: objemová hmotnost, absolutní hmotnost, obsah bílkovin, škrobu, extrakt a glycidový extrakt. Tyto ukazatele jsou poté zhodnoceny a vysvětleny.
Key words:slad, ječmen, škrob, extrakt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..