Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposition mixture of spices for relish pizza products
Written by (author): Ing. Lenka Brdečková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Mgr. Hana Křístková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Navržení směsi koření pro ochucení pizza výrobků
Summary:Cílem diplomové práce bylo navrhnout směsi koření pro ochucení pizza výrobků. Provést pokusná pečení a následně finální výrobky zhodnotit senzorickou analýzou. Senzorické analýzy se při prvním pokusném pečením zúčastnilo 7 školených hodnotitelů a při druhém pokusném pečení se zúčastnilo 11 hodnotitelů bez předešlých zkušeností.Sledovanými deskriptory byly:vzhled výrobku, vůně celková a její dílčí vůně a to vůně kořenná, aromatická, po mentolu, nasládlá, nahořklá. Dále bylo hodnocena chuť celková a její dílčí chutě a to chuť kořenná, hořká, ostrá(pálivá), sladká, slaná a v neposlední řadě byl hodnocen celkový dojem výrobku. Na ochucení pizza výrobků bylo navrhnuto 10 různých směsí koření, lišící se nejen složením, ale i množstvím použitých druhů koření. Jednotlivá koření a z nich vytvořené směsi jsou popsány v teoretické a praktické části diplomové práce. Pokusné pečení a následné senzorické hodnocení bylo statisticky vyhodnoceno. Pro zajímavost bylo statisticky vyhodnoceno pomocí testování homogenity rozptylu senzorické hodnocení školených hodnotitelů a hodnotitelů bez předešlých zkušeností.
Key words:senzorická analýza, koření, pokusné pečení, pizza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..