Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vliv tavrohu na kvalitu tlačených koláčů
Written by (author): Ing. Martina Dočkalová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Anna Böhmová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv tvarohu na kvalitu tlačených koláčů
Summary:Cílem zadané diplomové práce je zjistit vliv tvarohu na kvalitu tlačených koláčů. Stanovit kvalitu pšeničné mouky použité při pekařském pokusu a následně finální výrobky zhodnotit senzorickou analýzou. V pokusu byla použita pšeničná polohrubá mouka značky Noe, u které byla stanovena její kvalita pomocí standardních analytických parametrů. Hodnoty u této pšeničné mouky odpovídaly normě ČSN 46 1100-2 (2001), které určuje kvalitu pšeničného zrna pro pekárenské využití. Pro tvarohovou náplň bylo použito 7 druhů tvarohů od různých výrobců běžně dostupných na našem trhu. Tvarohy se mezi sebou lišily rozdílným obsahem sušiny a svojí tučností. Pro senzorické hodnocení bylo vybráno 7 deskriptorů -- tvar výrobku, barva kůrky, barva náplně, vůně celého výrobku, konzistence náplně, sladkost, chuť a vlhkost celého výrobku. Tvaroh přidávaný jako náplň do výrobku zvyšuje jeho energetickou hodnotu, zabraňuje vysychání výrobku, tím tedy způsobuje, že výrobek zůstává vláčný delší dobu. Na kvalitu výrobku má vliv kvalita tvarohu použitého při výrobě. Pro pečení je vhodný tvaroh s obsahem sušiny 22 % a vyšší.
Key words:tlačené koláče, tvaroh, mouka, pekařský pokus, senzorická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..