Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Incoming raw materials and quality of extrudates
Written by (author): Ing. Lucie Vávrová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Miloš Pelikán, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vstupní suroviny a kvalita extrudovaných výrobků
Summary:Cílem bakalářské práce bylo vypracování literární rešerše na téma Vstupní suroviny a kvalita extrudovaných výrobků. Extruze je moderní technologický proces, který je z pohledu výroby potravin řazen mezi procesy pekařské. Bakalářská práce pojednává jednak o hlavních surovinách používaných při výrobě extrudovaných výrobků mezi které patří zejména kukuřice, pšenice, rýže a mnoho dalších minoritních složek. Součástí je také popis technologického procesu samotné extruze, konečná úpravu výrobků a hodnocení kvality extrudovaných výrobků. Extrudované výrobky patří do skupiny instantních cereálních výrobků, neboť obsahují tepelně denaturované bílkoviny i tepelně modifikovaný škrob (někdy se používá název extrusní vaření) a tím se upravuje jejich stravitelnost tak, že jsou připraveny k okamžité konzumaci. Působení vysokých teplot se při jejich výrobě omezuje na krátký časový úsek několika desítek vteřin. Takto se minimalizují ztráty nutričně významných látek.
Key words:technologie, kvalita, extrudované výrobky, vstupní suroviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..