Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effect of variety, grade and location of quality malting barley
Written by (author): Ing. Aleš Hlava
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv odrůdy, ročníku a lokality na jakost sladovnického ječmene
Summary:Požadavky na kvalitu sladovnického ječmene se neustále zvyšují, aby uspokojily nároky sladoven na vstupní surovinu. Vedle běžně stanovovaných vlastností (sklovitost, hmotnosti 1000 zrn, objemová hmotnost, podíl předního zrna) jsou u ječmene nezastupitelné zkoušky klíčivosti a klíčivé energie. Samostatnou skupinou jsou ukazatele sladovnické jakosti. Jsou to parametry na jejichž základě se posuzuje vhodnost ječmene pro zpracování na slad. Faktory ovlivňující kvalitu lze rozdělit na vnitřní a vnější. Faktory vnitřní jsou reprezentovány příslušnou odrůdou. Šlechtitelský průmysl dnes poskytuje kvalitní odrůdy dosahující vysokého výnosu i sladovnické hodnoty. Vždy je však nutné zhodnotit vhodnost dané odrůdy pro konkrétní pěstitelské podmínky. Faktory vnější jsou zastoupeny půdně klimatickými podmínkami a agrotechnickými opatřeními. Půdně klimatické podmínky jsou, s výjimkou stanoviště, neovlivnitelné a jejich případný negativní vliv lze pouze mírnit. Nevhodné agrotechnické zásahy mohou negativně ovlivňovat výnos i kvalitu zrna a musí jím být věnována patřičná pozornost. Nesprávně provedená sklizeň a špatné skladovací podmínky mohou znehodnotit jinak kvalitní zrno.
Key words:sladovnický ječmen, odrůda, odrůda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..