Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Quality of bakery and confectionery products in Olomouc region
Written by (author): Bc. Soňa Lechnerová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kvalita pekařských a cukrářských výrobků v Olomoucmém kraji
Summary:Abstrakt Bakalářská práce Kvalita pekařských a cukrářských výrobků v Olomouckém kraji vytváří přehled vyrobených a prodávaných pekařských a cukrářských výrobků v Olomouckém kraji, v období let 2007 až 2009, z pohledu kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Jsou zde uvedeny číselné výsledky vyhovujících a nevyhovujících vzorků odebíraných do laboratoří na stanovení mikrobiologických požadavků u cukrářských výrobků. Dále jsou zde zahrnuty výsledky hodnocení kvality pekařských a cukrářských výrobků provedenými senzorickými hodnoceními v místě kontroly prováděné SZPI za období let 2007 až 2009. Podklady k vypracování bakalářské práce byly získány vlastní kontrolní činností bakaláře v pozici inspektora odboru kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce a činností některých inspektorů SZPI v Olomouckém kraji. Kontrolami bylo zjištěno, že je důležité kontrolovat kvalitu u cukrářských výrobků, zejména jejich mikrobiologické požadavky, kdy je nutné neustále monitorovat a zaznamenávat případný výskyt nebezpečných bakterií, mezi, než patří Listeria monocytogenes a Salmonella. U cukrářských výrobků jde především o zkvalitnění používaných surovin a postupů při pečení korpusů, dohotovení výrobků a zejména skladování cukrářských výrobků při stanovených teplotách a následně sledovat senzorické vlastnosti hotových výrobků. U pekařských výrobků kontrolovat dodržení postupu pečení, při němž dochází k nejčastějším vadám, které ovlivňují senzorické vlastnosti a při expedici vyřazovat nekvalitní výrobky. V rámci Olomouckého kraje se setkáváme s velmi dobrou kvalitou pekařských i cukrářských výrobků našich výrobců. Klíčová slova: pekařské a cukrářské výrobky, kvalita, vady, legislativa
Formula clause:1-KVALITA PEKAŘSKÝCH A CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI 2- Použití obsahu Vlastníkem práv k použitému obsahu Bakalářské práce je Soňa Lechnerová. Jakékoli užití kterékoli části zveřejněného obsahu vyjma abstraktu bez předchozího písemného souhlasu příslušného vlastníka práv je zakázáno. Není dovoleno je upravovat, zveřejňovat na internetu, kopírovat ani rozšiřovat prostřednictvím jiného média.
Key words:vady, pekařské a cukrářské výrobky, kvalita, legislativa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..