Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The influence of stocking to the quality of potatoes.
Written by (author): Ing. Agáta Křížová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Karel Angelis
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv skladování na kvalitu brambor
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerži na téma Vliv skladování na kvalitu brambor. V rámci literární rešerže popisuje bakalářská práce současný stav českého zemědělství, nejčastější odrůdy pěstované na území ČR, technologii pro pěstování brambor a pravidla pro správné skladování brambor. Celá tato práce má objasnit, že pro to abychom mohli skladovat brambory, je důležité abychom dodrželi správné zásady agrotechniky, včas odhalily choroby brambor, které obecně snižují kvalitu brambor a tudíž jsou náchylnější při skladování. Dále jsem zde uvedla způsoby skladování a jednotlivé parametry, které ovlivňují kvalitu brambor při skladování. V poslední části práce jsou uvedeny výsledky dvouletých pokusů. Jedná se o stanovení škrobnatosti u odrůd, kdy jedna odrůda představuje jeden varný typ. Bramborové vzorky byly uchovávány v bramborárně, která nemá řízené klima a je plně závislá na okolním počasí.
Key words:brambory, skladování, škroby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..