Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring qualities malting barley
Written by (author): Ing. Dana Čočková, DiS.
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Josef Prokeš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring jakosti sladovnického ječmene
Summary:Hodnocení sklizní 2006 a 2007 bylo prováděno na Ústavu sladařském v Brně. Vzorky z celé české republiky byly zasílány spolupracujícími pěstiteli na tento ústav.U vzorků preferovaných šesti odrůd (Bojos, Jersey, Malz, Prestige, Sebastian a Tolar) ječmene jarního byl sledován přepad nad sítem 2,5 mm, zrnové příměsi částečně sladařsky využitelné, klíčivost, obsah dusíkatých látek a škrobu. Získané hodnoty byly porovnávány v závislosti na ročníku, pěstitelské oblasti, předplodině a odrůdě. Každý z hodnocených let byl odlišný průběhem vegetace, sklizní, odrůdovým zastoupením a kvalitou ječmene. Ročník 2006 byl charakteristický nadměrným fyziologickým poškozením (porostlost) zrna a nižší klíčivostí. Limitujícím faktorem pro sklizeň 2007 byl vysoký obsah bílkovin a nízký obsah škrobu. Výsledky těchto parametrů se nijak nelišili u průměrných hodnot všech odrůd pěstovaných v ČR a sledovaných odrůd. Na základě rozborů nelze konstatovat, že v některé z pěstitelských oblastí se vždy produkuje kvalitnější sladařský ječmen, neboť rozdíly jsou malé a statisticky nezjistitelné. V obou ročnících se prokázalo, že okopaniny jsou nejlepší předplodinou pro kvalitní sladovnický ječmen. V sledovaných ročnících se projevilo prvenství odrůdy Sebastian.
Key words:sladovnický ječmen, kvalita ječmene, monitoring sklizně

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..