Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Post-harvest maturation of malting barley
Written by (author): Ing. Ondřej Polák, Ph.D.
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Dr. Ing. Helena Fišerová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Posklizňové dozrávání sladovnického ječmene
Summary:Diplomová práce se zabývala sledováním průběhu posklizňového dozrávání u osmi odrůd sladovnického ječmene jarního registrovaných v České republice. Sledovány byly parametry klíčení (energie, rychlost, index, průměrný čas a homogenity klíčení) v průběhu 3., 6., 9. a 12. týdne. Získané údaje byly vloženy do vztahu k fenologickým fázím a průběhu počasí za roky 2005-2008. Byly zjištěny výrazné meziodrůdové rozdíly v délce a intenzitě posklizňového dozrávání. Calgary byla odrůdou s nejdelší úrovní posklizňového dozrávání ve sledovaném souboru osmi odrůd a odrůda Diplom měla nejkratší dobou posklizňového dozrávání. Podařilo se prokázat, že délka a intenzita posklizňového dozrávání byla ovlivněna společným působením průměru srážek a průměrem teplot, což vyjadřuje Seljaninův koeficient. Průměrná teplota měla menší vliv na posklizňové dozrávání. Vliv průměrných denních srážek byl nejednoznačný.
Key words:posklizňové dozrávání, ječmen, dormance

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..