Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of cottage cheese on the quality of classic baked cakes
Written by (author): Ing. Jana Kocandová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavel Viskot
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv tvarohu na kvalitu klasických kynutých koláčů
Summary:Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv tvarohu na kvalitu klasických kynutých koláčů. Nejprve byl proveden analytický rozbor polohrubé mouky použité pro přípravu koláčového těsta. Vliv tvarohu byl ověřen pekařským pokusem, kdy jednu hodinu po upečení byla u finálních výrobků provedena senzorická analýza, které se zúčastnilo 17 školených hodnotitelů. Sledovanými deskriptory byly: tvar výrobku, barva kůrky, pórovitost střídy, vůně, konzistence náplně, sladkost a chuť celého výrobku. Pekařský pokus a následně senzorické hodnocení poukázalo na to, že kvalita výsledného produktu závisí na kvalitě vstupních surovin a na to, že tvarohy s obsahem sušiny do 22 % jsou pro pečení nevhodné. Pro zajímavost bylo statisticky vyhodnoceno t-testem senzorické hodnocení mužů a žen, které prokázalo statisticky průkazné rozdíly v deskriptorech tvar výrobku, vůně a sladkost celého výrobku.
Key words:tvaroh, koláč, pekařský pokus, senzorická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..