Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Lupin as improve ingredient for making of pasta
Written by (author): Ing. Eva Hrdličková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Marek Feit
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Lupina jako zlepšující surovina pro výrobu těstovin
Summary:Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda může být lupina použita jako zlepšující surovina pro výrobu těstovin. V laboratorních podmínkách bylo vyrobeno 7 vzorků těstovin. Jako kontrolní vzorek byly použity těstoviny vyrobené pouze z pšeničné polohrubé mouky. 6 vzorků těstovin bylo vyrobeno s přídavkem lupinové mouky v množství 2 %, 4 %, 6 %, 8 % , 9 % a 10 %. Posouzení kvality těstovin zahrnovalo fyzikálně-chemický rozbor vyrobených těstovin, zkoušky vařením a senzorické hodnocení těstovin v syrovém stavu i po uvaření. Barva těstovin byla změřena na přístroji Konica Minolta. S rostoucím přídavkem lupinové mouky se zvyšovala kyselost těstovin a obsah popela a klesala vlhkost vyrobených těstovin. Nebyl zaznamenán vliv lupinové mouky na varnou kvalitu těstovin. Začlenění lupinové mouky do těstovin výrazně ovlivnilo intenzitu zabarvení těstovin. Přídavek lupinové mouky snížil lepivost těstovin. Vůně a chuť těstovin byla ovlivněna přídavkem lupinové mouky a většinou byla vnímána jako nepříjemná. To snížilo celkovou přijatelnost lupinou obohacených těstovin. S rostoucím přídavkem lupinové mouky průkazně (P<0,05) klesal jas (světlost L*) těstovin a průkazně (P<0,05) vzrůstala a*. Byl zaznamenán statisticky průkazný rozdíl mezi barvou těstovin v syrovém stavu a po uvaření. Uvařené těstoviny se průkazně (P<0,05) lišily od neuvařených v L* a také a*, nikoli (P>0,05) v b*. Byly tedy tmavší a s nižším podílem červené barvy.
Key words:těstoviny, pšeničná mouka, lupinová mouka, zkoušky vařením, senzorické hodnocení, měřeí barvy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..