Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Special nutrition for gluten free diet
Written by (author): Ing. Hana Lexmaulová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Béza, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Speciální výživa pro bezlepkovou dietu
Summary:Cílem bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerži na téma Speciální výživa pro bezlepkovou dietu. Celiakie neboli glutenová enteropatie není alergie. Jedná se o autoimunní chorobu, při které imunitní systém napadá vlastní tkáně. V této bakalářské práci bylo objasněna imunitní reakce způsobená konzumací glutenu. Imunitní systém vyvolá reakci proti vlastním antigenů a následně dojde k poškození sliznice tenkého střeva lymfocyty. Typické poškození sliznice tenkého střeva je nazýváno "atrofií" klků. Pokud dojde k poškození sliznice, nedojde ke vstřebání většiny nutrientů přes stěnu tenkého střeva. Tento proces je nazýván malasorpcí. Gliadiny a gluteliny jsou společným názvem pro druh bílkovin, které najdeme v pšenici, ječmenu a žitu. Někteří lidé jsou také citliví na oves. Další část je věnovaná bezlepkové dietě. Bezlepková dieta je striktní celoživotní léčbou pro osoby s celiakií. Potraviny mohou být považovány jako bezlepkové, pokud obsahují méně než 10 mg gliadinu na 100 g sušiny.
Key words:bezlepková dieta, celiakie, lepek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..