Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Special nutrition for diabetes mellitus
Written by (author): Ing. Jana Tušková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MUDr. Eva Večerková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Speciální výživa pro diabetes mellitus
Summary:V této bakalářské práci je zpracována literární rešerše na téma speciální výživa pro diabetes mellitus. Jsou zde zmíněny obecné pojmy, které se týkají této nemoci. Práce pojednává o jejích jednotlivých variantách, pozornost je věnována diabetu prvního a druhého typu a okrajově také gestačnímu diabetu. Na jednotlivé typy pak navazují informace o hypoglykémii. Dále následuje přehled surovin a potravin vhodných pro správnou výživu pacientů postižených cukrovkou. Práce se zabývá především složením potravy a vytvořením vhodných kombinací pokrmů pro diabetiky. Sestavení vhodného jídelníčku je jedním ze základních předpokladů pro zlepšení zdravotního stavu nemocného a zvýšení kvality jeho života. V přílohách této práce je uveden jídelníček pro nemocného cukrovkou na celý týden.
Key words:diabetes mellitus, inzulin, glukóza, výměnné jednotky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..