Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Calibration of NIR spectrometer for application quality of cereals
Written by (author): Bc. Jitka Vrbasová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Monika Kozelková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Kalibrace NIR spektrometru pro aplikaci kvality obilovin
Summary:Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ("near infrared spectrometry" NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá spektrální oblast blízkého infračerveného záření, tj. oblast vlnových délek 780 nm až 2500 nm resp. vlnočtů 12850 -- 4000 cm 1. Tato technologie umožňuje rychlou, nedestruktivní a přesnou analýzu vzorků. Používá se především pro analýzu rozsáhlých sérií vzorků. Velmi důležitá je při používání NIR spektrofotometru kalibrace. Ta nám umožňuje kvantifikaci neznámého množství stanovované látky. Pro kalibraci je nutné mít dostatečný počet vzorků. Mezi základní ukazatele kvality obilnin patří obsah bílkovin u pšenice dále obsah mokrého lepku, hodnota Zelenyho sedimentace, u pšeničné mouky je důležitým ukazatelem číslo kyselosti. Tyto parametry se dají stanovovat referenčními metodami ale také pomocí NIR spektroskopie.
Key words:obiloviny, NIR spektroskopie, kalibrace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..