Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:EFFECT OF CULTIVATION ON THE QUALITY BIOTINE
Written by (author): Ing. Šárka Tomková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavel Viskot
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv pěstování na kvalitu bio vína
Summary:Souhrn Tato bakalářská práce se zabývá problematikou biosurovin a bioproduktů a hlavně pěstováním vína a biovína. Vysvětlením pojmu BIO napomáhá se s tímto tématem blíže seznámit. V práci jsou dále popsány podmínky pro pěstování biosurovin a pravidla ekologického zemědělství. Na základě těchto podmínek a pravidel může vzniknout biovíno. Nedílnou součástí jsou postupy při zpracování vína a jeho degustace a hodnocení.
Key words:bioprodukty, biopotraviny, ekologické vinohradnictví, degustace, biovíno, vinná réva, ekologické zemědělství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..