Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Conducted Process of Wine Fermentation and Effect on the Wine Quality
Written by (author): Ing. Pavla Mertová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavel Viskot
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Řízené kvašení vína a vliv na kvalitu
Summary:ABSTRAKT Bakalářská práce Řízené kvašení vína a vliv na kvalitu pojednává o výrobě vína touto metodou v České republice. Jsou zde popsány faktory, které ovlivňují chuť a kvalitu vína zpracovaného metodou řízeného kvašení, postup zpracování hroznů při řízeném kvašení vína a faktory ovlivňující řízení kvasného procesu. Dále jsou v této práci uvedeny některé nedostatky, vady a nemoci vína a hodnocení jakosti vín. Metodu řízeného kvašení vína využívá od roku 1996 při výrobě i společnost Víno Mikulov, proto je v této práci uveden technologický postup této společnosti. Výroba vína metodou řízeného kvašení vína je poměrně novou metodou. Vzhledem k tomu, že nejsou přesně definovány rozdíly, které by měly zásadní vliv na kvalitu vína vyrobeného touto nebo klasickou metodou, bude si metoda řízeného kvašení vína obtížněji prosazovat své využití při výrobě vína u širšího spektra výrobců
Key words:řízené kvašení, víno, vliv na kvalitu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..