Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The influence of enzyms to the quality of wine
Written by (author): Ing. Barbora Valášková
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Pavel Viskot
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English        German

Title of the thesis:Vliv enzymů na kvalitu vína
Summary:V diplomové práci jsou posouzeny vlivy přidaných enzymů na kvalitu červených vín. Je zde věnována pozornost chemickému složení hroznu, které následně ovlivňuje obsah látek v hotovém víně. V rámci literární rešerše popisuje diplomová práce současný stav českého vinařství, vinařské oblasti, nejčastější odrůdy révy vinné pěstované na území ČR, technologii výroby červených vín, pravidla pro správnou degustaci a třídění vín. Dále je v práci rozvedena metodika senzorického hodnocení, objektivního měření barvy pomocí spektrofotometrie a princip vysokotlaké kapalinové chromatografie (HPLC - high performance liquid chromatography). Pomocí těchto metod jsou hodnoceny vzorky vín s přidanými enzymy a jeden kontrolní vzorek neočkovaný enzymy v průběhu 4 měsíců. V diskuzi jsou rozebrány všechny naměřené hodnoty a porovnány účinky obou použitých enzymů mezi sebou a také s kontrolním vzorkem bez enzymů. V závěru řeší diplomová práce vliv použitých enzymů na barvu, čirost, chuť, vůni a látkové složení vína.
Key words:červené víno, enzymy, barva, čirost, senzorická analýza, kapalinová chromatografie (HPLC), polyfenoly, anthokyany

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..