Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 4065
Univerzitný e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav technologie potravin (AF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav technologie potravin (AF)
 
Externí přístup - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kvalita výrobků z listových těst ovlivněná způsoby zpracování
Autor: Ing. Mgr. Lucie Malá
Pracovisko: Ústav technologie potravin (AF)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Oponent:Ing. Marie Márvanová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Kvalita výrobků z listových těst ovlivněná způsoby zpracování
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo posouzení vlivu technologie výroby na ekonomickou, technologickou a senzorickou hodnotu listových těst. Dále porovnání senzorické kvality a části pekařského pokusu u mražených a chlazených polotovarů z listových těst běžně dostupných na trhu. Pro vhodnost použití mouky v daném pokusu byla sledována kvalita mouky a reologické vlastnosti těsta. Hodnoty sledovány ve specializovaná laboratoři v souladu s normou ČSN ISO 5530 -- 4. Vliv inovace receptury byl ověřen metodou pokusného pečení a vyhodnocen objektivním měřením. Byl sledován vliv procentického zastoupení tuku v receptuře, vliv způsobu provalování těsta a jejich kombinace. Senzorická analýza a objektivní měření ukázaly na rozdíly mezi jednotlivými druhy zpracování. Senzorické hodnocení polotovarů provádělo 18 zkušených hodnotitelů. Zaznamenané hodnoty byly statisticky zpracovány pomocí programu STADVYD. Pořadí oblíbenosti výrobků bylo ve všech parametrech přibližně stejné. Pro měření pekařského pokusu byly použity tyto parametry: objem pečiva, ztráta pečením a výška výrobku. V práci byla popsána ruční i automatická výroba, zaznamenána analýza nebezpečí, ovládací opatření, kontrola a monitoring při výrobě listových těst a posouzena kvalita listových těst z několika pohledů.
Kľúčové slová:technlogie výroby, pekařský pokus, senzorická analýza, listové těsto

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..