Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A level of mycotoxins during the storage of cereals
Written by (author): Ing. Mgr. Zdeněk Slonek
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hladina mykotoxinů v průběhu skladování obilovin
Summary:Diplomová práce obsahuje historii mykotoxinů, přehled nejběžněji se vyskyttujících mykotoxinů, jejich producentů a optimální podmínky pro jejich tvorbu. Přináší přehled maximálních limitů tak, jak se postupně v Evropském společenství vyvíjely. Nejdůležitější limity pro obsah mykotoxinů byly novolizovány Nařízením komise ES č. 1881/2006, a doplněny ES č. 1126/2007. Experimentální část je zaměřena na sledování vzrůstajícího obsahu deoxynivalenolu ve vzorcích ozimé pšenice, která byla naskladněna do obilného sila ZENZA Hodonice ze sklizně 2007. Celkem byl vyšetřen soubor 38 vzorků ozimé pšenice. Tyto vzorky byly vhodně upraveny pro mykotoxikologické stanovení. U mykotoxikologického rozboru byly zjištěny všechny vzrorky jako pozitivní, obsahovaly deoxynivalenol, ale žádný vzorek nepřekročil maximální povolený zákonný limit.
Key words:producenti, mykotoxiny, HPLC, deoxynivalenol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..