Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Ingredients of Standard Pastries
Written by (author): Ing. Petra Müllerová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Mgr. Hana Křístková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Přídatné suroviny v běžném pečivu
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerži na téma Přísady v běžném pečivu. V úvodu je uveden rozdíl mezi běžným a celozrnným pečivem, zejména pak odlišné zpracování obilovin pro získání světlé a tmavé mouky. V práci je objasněno, jaký vliv na naše zdraví má pečivo z rafinované mouky a pečivo z mouky méně vymleté. Jsou zde popsány základní suroviny pro výrobu běžného pečiva. Bakalářská práce je hlavně zaměřena na pšeničnou a žitnou mouku. Další část se zabývá ostatními surovinami, které jsou z hlediska výroby také nezbytně nutné. Následuje uvedení přísad a přídatných látek v běžném pečivu a jejich vliv na kvalitu pečiva po přidání do těsta. Čeští pekaři vyrábí velmi široký sortiment běžného pečiva. Tato různorodost s sebou přináší vysoké nároky na technologii zpracování těst a jejich odolnost při tvarování. Zlepšující přípravky a směsi musí být schopny pomoci pekařům zajistit bezpečnou a bezproblémovou výrobu, dosáhnout co nejlepší chuti, objemu a tvaru výrobků a také napomoci jejich maximální trvanlivosti.
Key words:běžné pečivo, přísady, základní suroviny, přídatné látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..