Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Malt Sprouts of Ordinary Pastries
Written by (author): Ing. David Müller
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Petra Vavroušová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Sladový květ v běžném pečivu
Summary:Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda by se sladový květ (odpad při sladovnickém zpracování ječmene) mohl přidávat do běžného pečiva za účelem zvýšení jeho nutriční hodnoty. Tato práce také popisuje způsob, jakým se sladový květ z ječmene získává, chemické složení sladového květu, jeho ostatní využití a nezapomíná ani na podmínky jeho skladování. Bylo provedeno pokusné pečení běžného pečiva s přídavkem sladového květu, které je doplněno senzorickým hodnocením tohoto pečiva. V bakalářské práci je uveden popis základní suroviny (pšenice) pro výrobu běžného pečiva, chemické složení obilky ječmene, morfologie ječmene a jeho zpracování -- výroba sladu.
Key words:běžné pečivo, ječmen, sladový květ, slad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..