Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:After harvest manuring of malting barley
Written by (author): Ing. Ondřej Polák, Ph.D.
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Dr. Ing. Helena Fišerová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Posklizňové dozrávání sladovnického ječmene
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo stanovení parametrů klíčivosti u sladovnického ječmene a jeho statistické vyhodnocení. V rámci pokusů, které byli provedeny ve Výzkumném ústavě pivovarsko sladařském v Brně bylo sledováno v roce 2006 stanovení parametrů klíčivosti u 18-ti odrůd ze čtyř odrůdových zkušeben, pomocí metodiky stanovení délky posklizňového dozrávání. Dále se porovnávali tyto parametry klíčení k určení vhodných odrůd pro sladování. Tyto parametry klíčení ječmene byly významně ovlivněny průběhem počasí v roce 2006. Ze sledovaných parametrů klíčení nejvíce zachycovala průběh posklizňového dozrávání tyto kritéria: index klíčení a rychlost klíčení. V prvních týdnech po sklizni byl zachycen výstup z dormance i pomocí energie klíčení. Naopak homogenita klíčení byla dobrá až v posledních fázích posklizňového dozrávání. Z dosažených výsledků vyplývá, že po uplynutí šesti týdnů po sklizni dosahovala většina odrůd velmi dobrých výsledků v podobě vysokých hodnot parametrů klíčení. Odrůdy Malz, Diplom a Radegast se díky nejrychlejšímu ukončení posklizňového dozrávání jevily jako vhodné pro sladování v dřívějším termínu po sklizni než ostatní.
Key words:posklizňové dozrávání, klíčení, ječmen

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..