Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Vliv tvarohu na kvalitu tlačených koláčů
Written by (author): Ing. Martina Dočkalová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Mgr. Hana Křístková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv tvarohu na kvalitu tlačených koláčů
Summary:V bakalářské práci byla vypracována literární rešerše na téma Vliv tvarohu na kvalitu tlačených koláčů. Jsou zde popsány základní suroviny pro výrobu jemného pečiva. Hlavně jsem se zaměřila na mouku a tvaroh. Následující část se zabývá ostatními surovinami, které se používají v minoritním množství oproti základním surovinám, ale z hlediska výroby jsou nezbytně nutné. V části technologické výroby je popsána obecná technologie výroby jemného pečiva - koláčové pečivo. Zde je uveden popis technologického zpracování tlačených koláčů. Tvaroh přidávaný jako náplň do výrobku zvyšuje jeho energetickou hodnotu, zabraňuje vysychání výrobku, tím tedy způsobuje, že výrobek zůstává vláčný delší dobu. Kvalita výrobku je ovlivněna kvalitou tvarohu použitého k výrobě. Jemné pečivo představuje poměrně široký sortiment výrobků, ale malý objem výroby ve srovnání s chlebem a běžným pečivem. Je to dáno jednak vysokou pracností a náročností na suroviny (výrobky jsou relativně drahé), jednak vysokou energetickou hodnotou, takže tyto výrobky nejsou konzumovány ve velkém množství.
Key words:tlačené koláče, mouka, tvaroh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..