Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mykotoxin's surface during stocking
Written by (author): Ing. Mgr. Zdeněk Slonek
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Olga Cwiková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hladina mykotoxínu v průběhu skladování
Summary:V této bakalářské práci je zpracována literární rešerše na téma Hladina mykotoxinů v průběhu skladování. Je zde zmíněna historie mykotoxinu. Dále přehled mykotoxinu , jež se mohou vyskytovat v potravinách a krmivech. U každého toxinu je přehled producentů a optimalni podminky pro rozvoj producentů. Práce obsahuje možné detekce mykotoxinu a novou metodu francouzských výzkumníků Tri 5, sloužící pro hodnocení rizika výskytu trichothocenu v předsklizňovém období. Limity, zmíněné v této práci jsou vydány Evropským společenství, a tudíž jsou závazné i pro Českou Republiku. Ke konci práce jsou uvedeny kontaminující látky, které byly v rámci monitoringu Státní zemědělské a potravinářské inspekce zachyceny v roce 2005.
Key words:producenti, podmínky rozvoje, mykotoxiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..