Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Influence of technology of production on quality puff pastry
Written by (author): Ing. Mgr. Lucie Malá
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:Ing. Marie Marvanová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv technologie výroby na kvalitu listového těsta
Summary:V bakalářské práci byla popsána literární rešerše na téma vliv technologie výroby na kvalitu listového těsta. V první části je popsán vliv kvality základních surovin, dalších materiálů a přísad na kvalitu listového těsta a pečiva. V druhé části je technologie výroby v etapách a strojníí zářízení. V hlavní část jsou podstaty vad a jejich vlivy. Je rozdělena do sedmi částí: kvalita vodánku, vliv zpracování tuku, vliv doby odležení těsta, vliv na výšku a objem výrobku, vliv tvarování, vliv teploty, vady manipulační. Práce obsahuje legislativu a popis konkrétní výroby. Příloha práce obsahuje fotografie postupu výroby listových těst u konkrétního výrobce, detaily listování a fotografie výrobků. Listové těsto je velmi křehké těsto tvořené tenkými vrstvami tuku a těsta, které nabývá na objemu při pečení.Uvnitř se vytváří vzduchové kapsy. Používá se v kombinaci se sladkými i pikantními náplněmi. Listové těsto se může chladit nebo mrazit. Hledají se různé varianty másel pro dosazení nejlepší chuti.
Key words:kvalita, listových , těst

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..