Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Identification number: 4065
University e-mail: viera.sottnikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Food Technology (FA)
Researcher - Department of Food Technology (FA)
 
External Access - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of wine quality
Written by (author): Ing. Lenka Králová
Department: Department of Food Technology (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring kvality vín
Summary:Diplomová práce Monitoring kvality vín je zaměřena na vytvoření přehledu kvality vyráběných a prodávaných vín v ČR, v období let 2004 až 2007, z pohledu kontroly SZPI. Uvádí vyhodnocení kvality jednotlivých skupin vín na základě procentuálního podílu nevyhovujících vzorků. Dále si tato práce klade za cíl uvést přehled aktuální legislativy týkající se vinařských produktů. Podklady k vypracování práce byly získány vlastní kontrolní činností diplomanta v pozici inspektora odboru kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce a činností ostatních inspektorů SZPI v ČR. Konfrontuje požadavky stanovené platnou legislativou se současným stavem jejich dodržování u sledovaných vzorků vín. Kontrolami bylo zjištěno, že početná část provozovatelů potravinářských podniků stále nerespektuje požadavky stanovené zákonem č.321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a platnou legislativou EU a jejich prováděcích předpisů, což dokládají počty nevyhovujících vzorků. Je proto nezbytné i nadále zajistit důslednou kontrolu dodržování všech platných právních předpisů, které se vinařských požadavků týkají.
Formula clause:Vlastníkem práv k použitému obsahu Diplomové práce je Lenka Králová. Jakékoli užití kterékoli části zveřejněného obsahu vyjma abstraktu bez předchozího písemného souhlasu příslušného vlastníka práv je zakázáno. Není dovoleno je upravovat, zveřejňovat na internetu, kopírovat ani rozšiřovat prostřednictvím jiného média.
Key words:víno, vinařské předpisy, kontrola, jakost a zdravotní nezávadnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D..