Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Identification number: 4061
 
Assistant Professor - Department of Silviculture (FFWT)

          
Final thesis
          
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:Distance Items in Education
Written by (author): Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Department: Institute of Lifelong Learning
Thesis supervisor: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Distanční prvky ve výuce
Summary:
Předmětem práce je zjištění současného stavu ve využívání distančních prvků ve výuce a zhotovení nového distančního prvku. Bylo zjištěno, že distanční prvky ve výuce i samotné distanční studium je stále oblíbenější, i když přes řadu jeho výhod skýtá i určité nevýhody. Příprava distančních opor je například náročnější než tradiční výukové materiály. Důležitá je správná práce tutora a čím více jsou v daném oboru důležité dovednosti, tím méně distanční prvky můžeme využít. Nejmodernějším a v současnosti nejvíce řešeným distančním prvkem je e-learning, jež skýtá řadu nových možností ve vzdělávání, které nejsou zatím zdaleka využity. Některé uvedené poznatky byly ověřeny při vytváření webové stránky "Semena lesních dřevin" jakožto nového distančního prvku pro usnadnění výuky "Zakládání lesa" na středních lesnických školách (Vaněk, 2009).
Key words:
distanční studium, e-learning, semena lesních dřevin

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc..