Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Identifikační číslo: 4061
Univerzitní e-mail: katerina.houskova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Odrůstání kultur a porostů založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem na území LS LČR Jablunkov
Autor: Ing. Andrzej Baselides
Pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Oponent:Ing. František Lipowski
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Odrůstání kultur a porostů založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem na území LS LČR Jablunkov
Abstrakt:Cílem diplomové práce je vyhodnocení odrůstání kultur a porostů založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálem na území LHC LS Jablunkov. Pro tento účel bylo vybráno (hodnoceno) celkem 23 porostních situací vyskytujících se na 46 zkusných plochách na území LS Jablunkov. Dále pro výzkum byly vybrány dvě nejdůležitější hospodářské dřeviny, kterými jsou smrk ztepilý (Picea abies L. Karst) a buk lesní (Fagus sylvatica L.). Tyto plochy byly zvoleny na základě geografické a typologické odlišnosti stanovišť. Na každé zkusné ploše bylo změřeno minimálně 60 jedinců prostokořenné a krytokořenné varianty těchto vybraných dřevin a zároveň byly posuzovány možné deformace kořenového systému. Na každém jedinci byly měřeny tyto parametry: výška nadzemní části, poslední přírůst, tloušťka kořenového krčku, počet větví, délka větví, velikost asimilačního aparátu. Také byly pozorovány a hodnoceny tyto znaky: ztráta, vitalita, poškození, tvar kmene, tvar koruny a deformace kořenového systému. Z výsledků bylo zjištěno, že z 23 porostních situací byl v 16 případech vyhodnocen jako lepší krytokořenný sadební materiál, v 5 případech prostokořenný sadební materiál a ve 2 případech nebyla zjištěna jako lepší ani jedna varianta. Při posuzování kořenového systému bylo zjištěno, že u obou typů sadebního materiálu se nacházelo až 100% případů závažných deformací kořenového systému.
Klíčová slova:smrk ztepilý, buk lesní , krytokořenný sadební materiál, prostokořenný sadební materiál, deformace kořenového systému

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Kateřina Houšková, Ph.D..