Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identifikační číslo: 4059
Univerzitní e-mail: josef.suchomel [at] mendelu.cz
 
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     
     
     
Publikace
     
Orgány
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SUCHOMEL, J. -- ČEPELKA, L. -- DOKULILOVÁ, M. -- PURCHART, L. -- ŠIPOŠ, J. -- HEROLDOVÁ, M. Rodent summer gnawing of seedlings: a new problém in forest regeneration?. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, s. 40. ISBN 0-000-00000-0.

Originální název:
Rodent summer gnawing of seedlings: a new problém in forest regeneration?
Český název:
Autor:
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.
Ing. Martina Dokulilová
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.
doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Ústav ekologie lesa
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 40
Do strany:
40
Počet stran:
1
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
The damage of seedlings caused by rodents (namely voles of the genera Microtus and Myodes) was monitored in two localities: in the vicinity of Vítkov (Nízký Jeseník) and in the Drahanská vrchovina Highlands. The number of rodents and their food supply (plant species, biomass amount and nutrient content in biomass) were determined on experimental plots with planting of European beech (Fagus sylvatica). In 2018 there was a rich crop of tree seeds, especially oak and beech. In response, last year (2019) populations of all rodents, including voles, grew. In forest plantations it was the common vole (Microtus arvalis), the field vole (Microtus agrestis), and the bank vole (Myodes glareolus) that damage trees by bark gnawing. In the Drahanská vrchovina Highlands, the amount of biomass was lower and contained less nutrients; there was also major damage to seedlings. The lack of rainfall, lower nutrient content in biomass, and higher temperatures in the spring probably force voles to obtain nutrients and especially water from trees even during the vegetation season. We have already observed the same damage to seedlings in Drahanská vrchovina Highlands in 2012. Damage to the seedlings by voles should therefore newly be taken into account even during the vegetation period; lack of precipitation and clearing size are factors that increase the risk of damage.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.04.2020 08:11 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020. ISBN 0-000-00000-0.

Originální název:
Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
0-000-00000-0
Nakladatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Místo vydání: Jíloviště-Strnady
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.04.2020 08:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe. 2020, Jihlava.

Originální název:
Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Jihlava
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
08.04.2020 08:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -