Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identifikační číslo: 4059
Univerzitní e-mail: josef.suchomel [at] mendelu.cz
 
Vedoucí ústavu - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
 

Kontakty     Výuka
     
     Publikace
     
Orgány
     
Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SUCHOMEL, J. -- ŠIPOŠ, J. -- HEROLDOVÁ, M. Winter rape and common vole (Microtus arvalis) - its mutual influence?. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 186. ISBN 978-80-87189-32-0.

Originální název: Winter rape and common vole (Microtus arvalis) - its mutual influence?
Český název:
Autor: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.
doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Ústav ekologie lesa
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
186
Do strany:
186
Počet stran:
1
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Winter rape is widespread crop in EU providing common vole with suitable diet supply and the cover from autumn to late spring (6 months). The nineteen year dynamic of the common vole in winter rape show its high densities and suitability of the crop. Analysis of long-term time-series indicate that population density has been consistently at its highest level in permanent crops than in agricultural crop. In addition, the second highest density throughout the entire time-series reached the population in winter rape. Based on cross correlation analysis we revealed significant synchrony in population dynamic between different crop types. Widespread fields (large size) of the winter rape crop significantly stabilized common vole populations compared to winter wheat and barley similarly to the permanent crops. Good food supply for vole in winter rape enables vole to reproduce for longer in the autumn and earlier in spring and to reach higher population densities than in other crops. Diet of the common vole is composed mostly of the green vegetative parts of winter rape. Percentage of the weedy species in the diet reflects its cover in crop. Winter rape, compared to other crops as winter wheat and alfalfa enables common vole more successful overwintering. Impact of the common vole in winter rape correlates with the vole densities. If the rape is in flower and seeds are ripening, this food supply is less attractive and common vole should migrate to neighbouring crops.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
20.02.2020 14:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.

Originální název:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-87189-32-0
Nakladatel:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce: Zoologické dny Olomouc 2020
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 20.02.2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Olomouc 2020. 2020, Olomouc.

Originální název:
Zoologické dny Olomouc 2020
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Olomouc
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.02.2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
345
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -